Welkom op de website van de Oranje Vrijbuiters.

29 Februari 1944

Op 29 februari 2024 is het precies 80 jaar geleden dat 18 leden van de verzetsgroep de Oranje Vrijbuiters zijn gefusilleerd. Om hen die voor onze vrijheid het leven hebben gegeven te blijven eren zullen we ook dit jaar vanuit De Vrienden van de Oranje Vrijbuiters op verschillende momenten stilstaan. Lees verder op de nieuws-pagina

De Oranje Vrijbuiters was een verzetsgroep die werkte vanuit Utrecht maar leden had vanuit heel Nederland. Achttien leden van de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters werden - na maandenlang de verschrikkingen van gevangenschap in het Oranjehotel te hebben moeten doorstaan - op 28 februari 1944 ter dood veroordeeld en één dag later, op 29 februari 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Na de bevrijding werden zij opgegraven, geïdentificeerd en aanvankelijk ongekist neergelegd in een massagraf op de Algemene Begraafplaats in Den Haag.
Na het vrijgeven van de stoffelijke resten, vond op initiatief van enkele van de nabestaanden op één maart 1946 de herbegrafenis plaats op de 3e Algemene Begraafplaats "Tolsteeg" in Utrecht. Op 10 mei 1947 werd ter ere van de Oranje Vrijbuiters een monument onthuld dat in 2007 gerenoveerd is, opnieuw gevolgd door een plechtige onthulling op 10 mei 2007, precies 60 jaar na de eerste onthulling.
Recent onderzoek toont aan dat de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters groter was dan gedacht. Het onderzoek en het verschijnen van het boek over de vanuit Utrecht opererende verzetsgroep door Ran van Reedt Dortland, zijn broer Koos en neef Lode alsmede deze website hebben bijgedragen aan een breder en dieper begrip van de activiteiten van deze verzetsgroep.
Via deze website ontdekken mensen zelfs dat zij familie zijn van een van de Oranje Vrijbuiters. Gelukkig nemen zij contact met ons op en niet zelden levert dat nieuwe gegevens op of sporen naar nieuwe inzichten en onderzoek.
Dit is onder meer onze motivatie om deze website in de 'lucht' te houden. Daarnaast willen we het verhaal van de individuele Oranje Vrijbuiter graag vertellen. Alleen al om duidelijk te maken dat het om heel gewone Nederlanders ging in een uitzonderlijke situatie en daar probeerden een zo goed mogelijk antwoord op te vinden.

Met deze website wagen we een poging om de leden van de Oranje Vrijbuiters postuum te eren. In tijden van "Fake News" en een heropleving van fascisme willen we laten zien dat de vrijheid waarin wij nu leven en waarvoor de Oranje Vrijbuiters hebben gestreden niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Velen, onder wie 18 Oranje Vrijbuiters, gaven hun leven voor onze vrijheid en we mógen dat niet vergeten.

An English version of this page can be found here, still a work in progress I'm afraid.

Voor de laatste ontwikkelingen over de Oranje Vrijbuiters is er een Nieuws-pagina gemaakt.

Stacks Image 30

Oranje Vrijbuiters
De Oranje Vrijbuiters was een verzetsgroep die opereerde vanuit Utrecht. Zij werden na verraad gearresteerd. Achttien van hen werden op 29 februari 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Lees verder

Andere leden van de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters werden na hun arrestatie gedeporteerd naar verschillende plaatsen in nazi-Duitsland. De meesten overleefden dit niet.
Lees verder

De Oranje Vrijbuiters waren niet alleen actief in Utrecht maar ook in Woerden en Epe.
Stacks Image 15

Het Monument
De Vrienden van Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters is opgericht om de gemeente Utrecht eraan te herinneren dat zij in 1946 hebben beloofd het monument voor eeuwig te onderhouden. Echter tot 2006 heeft de gemeente nagelaten het monument te onderhouden tot ergernis van een aantal nabestaanden.

Persoonlijke initiatieven leidden bij de gemeente niet tot actie en daarom is overgegaan tot oprichting van deze Stichting.
Lees verder
Stacks Image 22

Herdenken
"Een eregraf of monument kan de verschillende generaties met elkaar verbinden" zegt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Precies daarom heeft de Stichting zich ingezet om het Eregraf en Monument van de Oranje Vrijbuiters te laten adopteren door een school uit de omgeving. Het Nationaal Comité en de gemeente Utrecht waren hiermee akkoord en de Utrechtse Schoolvereniging heeft het Eregraf en Monument nu geadopteerd. Elk jaar organiseren de leerlingen van de hoogste klas van deze school een herdenking bij het Monument.

Eregraf en Monument
Stacks Image 50

Vermoeden
Van Kors Aelbers weten we nu, dankzij u! dat hij lid was van de Oranje Vrijbuiters! Binnenkort meer over Kors Aelbers op deze website.


Maar helaas weten we van Amsterdammer Karel Keizer of Andries van Beek uit Apeldoorn nagenoeg niets.


Wie waren
Karel Keizer of Andries van Beek? Weet u meer? Was het soms úw vader of grootvader, wellicht een oom of oud-oom? Neem contact met ons op, alstublieft.
Stacks Image 59

Help mee
Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters zet zich voornamelijk in om de herinnering aan de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog in herinnering te houden. Onder meer door het opzetten van deze website zijn we er in geslaagd mensen te bereiken die nog iets (meer) konden vertellen over hún Oranje Vrijbuiters. Nabestaanden en verre nabestaanden vonden onze website en soms leidde dat tot onderzoek en verhalen.

Help mee de verhalen levend te houden. Neem vooral
contact met ons op en ook bij twijfel! Soms zijn verhalen op een verassend eenvoudige manier aan elkaar te knopen.
Stacks Image 68

Opa vertelt
Het eregraf en monument wordt door de USV-school geadopteerd en daar zijn we blij mee. We zijn elk jaar weer trots op de kinderen van de achtste groep dat zij in staat zijn een herdenking te organiseren en vorm te geven op hun vrije woensdagmiddag. De voorbereidingen zullen nog veel meer tijd kosten!
Voorafgaand aan de herdenkingen die elk jaar midden mei worden gehouden
vertelt Henk Kerkhof uit eerste hand over de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog. En niet alleen aan de basisschool in Utrecht! Ook scholen in de omgeving waar Henk woont weten de basisscholen zijn verhaal te waarderen.

Helaas is er met het overlijden van Henk (13 mei 2022) een eind gekomen aan zijn vertellingen, maar de herdenkingen gaan door!
Stacks Image 46