Welkom op de website van de Oranje Vrijbuiters.

De Oranje Vrijbuiters was een verzetsgroep die werkte vanuit Utrecht maar leden had vanuit heel Nederland. Achttien leden van de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters werden - na maandenlang de verschrikkingen van gevangenschap in het Oranjehotel te hebben moeten doorstaan - op 29 februari 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Na de bevrijding werden zij opgegraven, geïdentificeerd en aanvankelijk ongekist neergelegd in een massagraf op de Algemene Begraafplaats in Den Haag.
Na het vrijgeven van de stoffelijke resten, vond op initiatief van enkele van de nabestaanden op één maart 1946 de herbegrafenis plaats op de 3e Algemene Begraafplaats "Tolsteeg" in Utrecht. Op 10 mei 1947 werd ter ere van de Oranje Vrijbuiters een monument onthuld dat in 2007 gerenoveerd is, opnieuw gevolgd door een plechtige onthulling op 10 mei 2007, precies 60 jaar na de eerste onthulling.
An English version of this homepage can be found here, still a work in progress I'm afraid.

Op 13 mei 2022 is Henk Kerkhof, de stuwende kracht achter het blijvend herdenken van de Oranjevrijbuiters helaas overleden. Het verhaal over wereldoorlog twee dat Henk elk jaar aan de hoogste klassen van de basisschool in zijn omgeving vertelde is daarmee historie. Het is ook het verhaal dat Henk jaarlijks vertelde aan de kinderen van de Utrechtse Schoolvereniging en daarmee de start inluidde van de jaarlijkse herdenking, op woensdagmiddag midden mei, bij het monument van de Oranje Vrijbuiters op begraafplaats Tolsteeg in Utrecht. Henk heeft altijd aangegeven dat het verhaal moet blijven bestaan en heeft besloten om dit verhaal aan scholen aan te blijven bieden in een ingesproken Powerpoint presentatie. Deze presentatie is voor scholen hier te downloaden, op de pagina: opa vertelt.

Met deze website wagen we een poging om de leden van de Oranje Vrijbuiters postuum te eren. In tijden van "Fake News" en een heropleving van fascisme willen we laten zien dat de vrijheid waarin wij nu leven en waarvoor de Oranje Vrijbuiters hebben gestreden niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Velen, onder meer de Oranje Vrijbuiters gaven hun leven voor onze vrijheid en dat mogen we niet vergeten.

Nieuws
Van de hand van nabestaanden van twee leden van de Oranje Vrijbuiters is in juli 2020 een lijvig boek verschenen over de Oranje Vrijbuiters. Ran, zijn broer Koos en neef Lode Van Reedt Dortland hebben een geweldig boek geschreven dat recht doet aan de Utrechtse verzetsgroep. We hopen dat het boek een bijdrage zal leveren aan de bekendheid van de Oranje Vrijbuiters.

Meer over het boek.

ISBN : 9789464056570
Op 28 februari 2018 ontvingen we van Lisa Lou uit Australië meer achtergrond over de broers Egbertus en Frits Meulenkamp. Mogelijk kunnen we door deze nieuwe informatie een pagina wijden aan Frits Meulenkamp die toch gezien mag worden als mede-oprichter van de Oranje Vrijbuiters. Frits en Egbert waren oudooms van Lisa en laten we hopen dat ze een foto kan opduiken van Frits.

Stacks Image 30

Oranje Vrijbuiters
De Oranje Vrijbuiters was een verzetsgroep die opereerde vanuit Utrecht. Zij werden na verraad gearresteerd. Achttien van hen werden op 29 februari 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Lees verder

Andere leden van de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters werden na hun arrestatie gedeporteerd naar verschillende plaatsen in nazi-Duitsland. De meesten overleefden dit niet.
Lees verder

De Oranje Vrijbuiters waren niet alleen actief in Utrecht maar ook in Woerden en Epe.
Stacks Image 15

Het Monument
De Vrienden van Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters is opgericht om de gemeente Utrecht eraan te herinneren dat zij in 1946 hebben beloofd het monument voor eeuwig te onderhouden. Echter tot 2006 heeft de gemeente nagelaten het monument te onderhouden tot ergernis van een aantal nabestaanden.

Persoonlijke initiatieven leidden bij de gemeente niet tot actie en daarom is overgegaan tot oprichting van deze Stichting.
Lees verder
Stacks Image 22

Herdenken
"Een eregraf of monument kan de verschillende generaties met elkaar verbinden" zegt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Precies daarom heeft de Stichting zich ingezet om het Eregraf en Monument van de Oranje Vrijbuiters te laten adopteren door een school uit de omgeving. Het Nationaal Comité en de gemeente Utrecht waren hiermee akkoord en de Utrechtse Schoolvereniging heeft het Eregraf en Monument nu geadopteerd. Elk jaar organiseren de leerlingen van de hoogste klas van deze school een herdenking bij het Monument.

HJK_8837
Het jaar 2021


Het Nationaal Comité 4 en 5 mei jaarthema voor 2020 is "Na 75 jaar Vrijheid". Meer informatie op de
website van het Nationaal Comité.

Eregraf en Monument
Stacks Image 50

Vermoeden
Van Kors Aelbers weten we ondertussen dat hij lid was van de Oranje Vrijbuiters. Met het uitkomen van het boek over de Oranje Vrijbuiters weten we meer dan ooit over de geschiedenis en de leden van de Utrechtse verzetsgroep.
Ook deze website helpt ons in onze zoektocht naar de verhalen van de leden van de Oranje Vrijbuiters. Zo mochten we onlangs bericht ontvangen van nabestaanden van Frits Meulenkamp.
Chris Kerkhof staat samen met Andries van Beek op de steen op het monument maar we weten nog steeds heel weinig van Andries.

Weet u meer? Was het soms úw grootvader of zelfs uw vader, oom of oud-oom en weet u meer? Neem
contact met ons op, alstublieft.
Stacks Image 59

Help mee
Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters zet zich voornamelijk in om de herinnering aan de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog in herinnering te houden. Onder meer door het opzetten van deze website zijn we er in geslaagd mensen te bereiken die nog iets (meer) konden vertellen over hún Oranje Vrijbuiters. Nabestaanden en verre nabestaanden vonden onze website en soms leidde dat tot onderzoek en verhalen.

Help mee de verhalen levend te houden. Neem vooral
contact met ons op en ook bij twijfel! Soms zijn verhalen op een verassend eenvoudige manier aan elkaar te knopen.
Stacks Image 68

Opa vertelt
Het eregraf en monument wordt door de USV-school geadopteerd en daar zijn we blij mee. We zijn elk jaar weer trots op de kinderen van de achtste groep dat zij in staat zijn een herdenking te organiseren en vorm te geven op hun vrije woensdagmiddag. De voorbereidingen zullen nog veel meer tijd kosten!
Voorafgaand aan de herdenkingen die elk jaar midden mei worden gehouden
vertelt Henk Kerkhof uit eerste hand over de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog. En niet alleen aan de basisschool in Utrecht! Ook scholen in de omgeving waar Henk woont weten de basisscholen zijn verhaal te waarderen.
Stacks Image 46