De Overige Leden van de Oranje Vrijbuiters

Naast de gefusilleerde leden, maakten de volgende personen ook deel uit van de Oranje Vrijbuiters:

De bij de 20 ter dood veroordeelden de reeds genoemde Bart (Albertus) Heij, die gratie kreeg. Op 20 april 1915 geboren in Utrecht, is hij op 30 september 1991 in Den Haag overleden.
De ook genoemde Jan van der Voort, die ook executie bespaard bleef. Van de zoon van Jan van der Voort weten we ondertussen dat Jan werd geboren op één juni 1923. Ran van Reedt Dortland zal nog proberen andere gegevens van Jan te achterhalen.

Verder zijn nog te noemen Truus Solleveld, Frits Meulenkamp, "Zwarte Kees" van Koert, Leo van Stekelenburg, Herman van Toor, G. van Weelden en Joop de Heus. Van enkelen van hen zijn een paar bijzonderheden bekend, die hieronder vermeld worden. In augustus 2011 konden hier aan toegevoegd worden Aart Nicolaas (Niek) van Donkelaar, Jan van Elk en Wim Dijl. Zij opereerden vanuit een tak van de Oranje Vrijbuiters in
Woerden.
Verrader
Hoewel bij het opzetten van de site over de Oranje Vrijbuiters vermeld kon worden dat er over enkele van de bovengenoemden een paar bijzonderheden bekend waren, heeft naspeuring om zekerheid te krijgen geen resultaat opgeleverd. Om niet het gevaar te lopen foutieve informatie te verstrekken, zal dan ook niets over hen vermeld worden. Uitzondering hierop is verrader Joop de Heus, geb. 3 juli 1918 in Utrecht. Van hem is een artikel over zijn berechting in het Utrechts Nieuwsblad van donderdag 16 maart 1950 verschenen. De Heus werd in het voorjaar van 1943 lid van Oranje Vrijbuiters, werd in augustus 1943 gearresteerd, ongeveer twee maanden daarna vrijgelaten en is vervolgens in dienst getreden van de SD. Zes tot acht mensen speelde hij in handen van de Duitsers. Na de oorlog werd De Heus veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf, later verminderd met 1 jaar. (De Heus heeft van die 18 jaar de helft werkelijk uitgezeten…)
Het Spoor Terug
In de beschreven geschiedenis van de Oranje Vrijbuiters aan het begin van deze pagina, wordt Woerden genoemd als de plaats waar zich onderduikadressen bevonden. Medio juli 2011 kwam de Stichting ter ore, dat ook andere gegevens over de Oranje Vrijbuiters in Woerden opgetekend zijn in het in 1999 verschenen boek over de bezetting en bevrijding van Woerden, getiteld “Het Spoor Terug” van de auteur Dick Nisius. Als belangrijke aanvulling op de geschiedenis van de Oranje Vrijbuiters hier een weergave van wat er in genoemd boek daaromtrent is vastgelegd. Lees verder
Truus Solleveld
Af en toe werkt het werkelijk dat de Stichting hier een oproep doet voor meer informatie. In 2010 mochten we informatie ontvangen over Oranje Vrijbuiter Truus Solleveld. Meer over Truus Solleveld
Jan van Elk
Van Oomzegger Bert van Elk mochten we informatie ontvangen over Oranje Vrijbuiter Jan van Elk. Meer over Jan van Elk

Stacks Image 49
Kors Aelbers

In april 2008 ontving de stichting een mailtje van de heer Ivo Aelbers, waarin deze liet weten dat zijn vader Kors Aelbers lid zou zijn geweest van de Oranje Vrijbuiters en om te voorkomen gearresteerd te worden, naar Zwitserland vluchtte. Over aantoonbare gegevens waaruit blijkt dat dit daadwerkelijk zo is, beschikte hij echter niet.

Na onderzoek weten we ondertussen dat:
Kors Aelbers slaagde er als enige in om eind 1943 uit bezet gebied te ontsnappen en begin januari 1945 Engeland te bereiken. Terwijl de andere overlevende Oranje Vrijbuiters vanuit de concentratiekampen naar Nederland terugkeerden had Aelbers zich bij de Nederlandse strijdkrachten in Engeland gevoegd en was als sergeant van 26 mei tot eind december 1945 actief in de Anglo Dutch Country Section op Ceylon.


Twee jaar later, op 26 april 2012, berichtte Ivo Aelbers dat zijn moeder in een verpleeghuis was opgenomen en hij bij het opruimen van haar woning bidprentjes had gevonden van de gebroeders Kees en Leo Heij, en Ton Hegge met Bob van Oorschot.
Bidprentjes
Een verrassende ontwikkeling, waaruit de conclusie getrokken kan worden dat Kors Aelbers in ieder geval enkele leden van de verzetsgroep kende. Dit gaf reden om nabestaanden van de Oranje Vrijbuiters op de bidprentjes te vragen of hen iets bekend is omtrent Kors Aelbers als lid van de Oranje Vrijbuiters. Helaas kon wat dat betreft niemand iets aan het licht brengen. Ook is het NIOD benaderd en van deze kant kwam de mededeling dat Karel Aelbers zeker in kringen van de Oranje Vrijbuiters verkeerde en dat hij voorkomt in het naoorlogse strafdossier van verrader Joop de Heus. Dat het NIOD de voornaam Karel bezigt in plaats van Kors, kan komen, omdat hij naar weten van zijn zoon Ivo, Karel als schuilnaam gebruikte.

In het verleden is gebleken dat er middels de website van de Stichting bijzonderheden omtrent bekende, maar ook onbekende Oranje Vrijbuiters boven water zijn gekomen. Met bovenstaande gegevens, het plaatsen van bijgaande foto en de opmerking dat behalve de bidprentjes ook een tijdelijk Zwitsers paspoort werd gevonden, wordt gehoopt dat iemand die iets van Kors Aelbers weet dit laat weten aan de Stichting.

Na toestemming van de nabestaanden op de bidprentjes publiceren we deze op de relevante pagina's:
We hebben de bidprentjes van
Bob en Ton op hun pagina's in de rechterkolom geplaatst. De Bidprentjes van Oranje Vrijbuiters Kees en Leo Heij vind u op de pagina over de gebroeders Heij, ook daar in de rechterkolom.
Stacks Image 37
Meer informatie